کشف پاپیروس بستانی دولی تلسم‌های مرموز از کتاب مردگان در مصر!

بستانشناسانی کے کرے در سقاره در مصر بری بریبار در یک کرے کرے، یک پاپیروس 16 متر آن را کشف کردند. این مقاله حاوی متن هایی از «کتاب مردگان» است که ظاهراً برای کمک به مردگان برای زنده شدن پس از مرگ استفاده می شود.

محققانی که این پاپیروس باستانی را کشف کردند، ابتدا تصور کردند که طول آن 9 متر است، اما زمانی که کاغذ به طور کامل بازیابی و ترجمه شد، مشخص شد که طول واقعی آن 16 متر است. ان اولین پاپیروس توسط خود مصریان و به خاطر اولین نام مصری کشف شده است.پاپیروس وزیری» را دوزوز کرده است

این پاپیروس در یکی از 250 تابوت محل شهر تاریخی مصر قرار دارد و حاوی متن هایی از کتاب مصریان مرده است. قدمت ين كتاب كه دربرجريدنه ايين خاكسباري اهالي مصر است، به 50 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌مکردی (نكته: تحمل عرض المتحدة تنزيلي است.)

از سایت سقاره

پاپیروس مصری به موزه آمد

«مصطفي وزيري»، دبيركل شوريا العلي عتيقه‌جات مصر ميگويد يك پاپيروس در عنافريه به‌نمايش دربااره در موزة به‌نمايش درباهري. متون آین برغه درحال‌حاظر درحال تی‌کردن مراحل مختلف ترجمه تا راشین به زبان عربی است.

שפשר פיפרוס ואזירי מאותונה עבור עדים רא האקאיד משריאן באסטרי באסטן מאסטן מאסטן האקאים از جمالة روسم احلی ین کیشور این بود که مردگان خود را به‌مراه به‌مراه به‌مراه به‌مراهی ازجمله این دستنوشته‌های موسور کندن کند.

خبر کشف آن پاپیروس در روز گذشته بستان‌شناسی در مصر در معلومات شد. وزارت گردشگری و آثار باستانی در کیشور هر سال در 14 ژانویه روز گردشگری را جشن می گیرد. سایت تصویری سقاره که در کازـ 16 متری در کاشف شده است، در میراث فرهنگی یونسکو ساخته شده و خانه ساخت هرمی و سایت های دفن هیمین است. بستان‌شناسان هلیتا اکتشفافت جایدی در سایت تشریکی هالدـاند.

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما