قیمت دو خودرو ساینا و ساینا اس در بازار و کارخانه

فرارو- अग स؟ در واقع ساینا روز پنجشنبه با قیمت 207 میلیون تومان خرید و فروش شد و امروز به کانال 204 میلیون تومان بازگشت. البته ساینا در واسمین روز معالی فیته کیں کے 1 میلیون تومان به روز معالی قبل از خود را به بتیبرده بود.

راستی، ساینا هفته گذشته را با قیمت 208 میلیون تومان آغاز کرد و این دور را تا روز چهارشنبه حفظ کرد. اما در روز پنجشنبه با افت کاین رسید 1 میلیون تومان به 207 میلیون تومان.

ارقام نسبت به ماه قبل حکایت از کاهش 8 میلیون تومانی دارد. در روز شنبه 15 تیر ماه 1401 سایت با کیه 212 میلیون تومان تراهد میشد. این خودرو در اولین روز سال جاری 193 میلیون قیمت داشت. 365 روز پیش 150 میلیون تومان خرید و فروش کرد و در این مدت 54 میلیون تومان افزایش را تجربه کرد.

قیمت دو خودرو ساینا و ساینا اس در بازار و کارخانه

بازار قیمت و کارخانه ساینا و ساینا اس

قیمت ساینا S بدون خبط نسبت به پنجشنبه روی ستور 216 میلیون تومان estad. در کے کے کے کے سینا س کے کے کے کے کے کرد کرد کرد. جالب است بدانید ساینا اس در آخرین ماه از ماه گذشته تنها زیان یک میلیون تومانی را تجربه کرد.

اما در آن سو از به بتیبره است

در مورد قرينة و بازار ساينا و ساينا S نيز يك درفة قابل توجيد وجود دارد. سایپا ساینا و ساینا اس به ترتیب با قیمت های 124 میلیون و 725 هزار تومان و 169 میلیون و 817 هزار تومان برای فروش عرضه می شوند. این داده ها نشان می دهد که اختلاف قیمت کارخانه ساینا با بازار 79 میلیون تومان و ساینا اس بیش از 46 میلیون تومان است.

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

تماس با ما