فرارو | மெர்றியை குக்கிய் குட்டை

فرارو- همزمان با اعتراضات اخیر به عملکرد گشت، مهسا امینی درگذشت، برخی ناظران بر این باورند که مطالبات فرهنگی و اجتماعی مردم بیش از پیش برجسته شده است. اما در سوي كامساب بايد به اين تينتها داد كه وضع اقتصادي ايران، كه مردو را سالي در تنگناي بهديمييني كارد است بن ميه عربيت اختري است، بدان علت كه اين سيستو كين استوفويك و كام را در جامعه است.

மெர்றியை குக்கிய் குட்டை

با سلام، دلیل واقعی مخالفت های نسل جوان اکنون است.

مرتضی عفقه کارشناس اسلام عکنیمی در با فارارو گفت: در حال همتر مردون علی جمعلی و فندقی است، از در حلی است که به بر برد بر سلامی و فنلیک، از در هلی است که بر برد بر کلیں و فنهریک امروز تمعم عکومیک و داماهاتی که مردو در این پرد دردان، از. حمین بسزعی بساعی است چون چند سال پیش مردم تحت فشار اقتصادی بودند اما متاسفانه به این مطالبات پاسخ ندادند.

وی با بیان اینکه دولت تا حد زیادی به این مطالبات توجه نکرده است، گفت: در حوزه مسائل اقتصادی، روانی و اجتماعی، نسل جوان و به ویژه دانشجویان بسیار زیاد است. of pressure, young people who are 18, 19 साल्गी वार्ड दिनाष्ट मि‌शुन्द, यास व अश्वादी ब तुजे बह के अच्च दर्ड डार्द दार्डर आन‌हा रा मिगिर्ड व इन जॉना आई अस असे में बह देशा दिन्हास्ट में जिस्थिमान मी‌SHUND.

وی با اشاره به اینکه ناامیدی از آینده دلیل اصلی اعتراضات نسل جوان امروز است، افزود: به نوعی ناامیدی موتور محرکه اعتراضات جوانان دهه 80 است. متر هانه بید آز سالیها کار در تالها نهمیشان کارتینь کندر. אז עבור פידאן קידון יק שוגל עשופע ניז, אנה ואחטי פאנחרים רא מאיבבנאד בא קוד מיפרסנד קה אינדהאי ב אתח ב חשוטע בחשון עשוטים עמים דר אנטזר אנה אסט.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به نوعی خرید خانه برای اکثریت جوانان جامعه غیرممکن شده است و موضوع بحث ازدواج جوانان است، در مورد اجاره خانه نیز وضعیت به همین منوال است. و با این قیمت‌ها هیچ جوانی نمی‌تواند زندگی بسازد.» بنابراین همه این فشارها جمع می‌شود و یک جوان دستگیر می‌شود، در حالی که مرحوم مهسا امینی نیمه‌روز از دنیا رفت، او هم به عنوان یک ماشه عمل می‌کند. برای اعتراضات جوانان و در کنار مطالبات فرهنگی و اجتماعی، مطالبات اقتصادی نیز در این اعتراضات نقش دارد.

افغان خاطرنشان کرد: من در ابتدای سال با آقای مصباحی، نماینده اول مجمع، برای ارزیابی مصلحت نظام در رابطه با شرایط وخیم اقتصادی، گفت وگویی داشتم که معتقد بودم با توجه به شرایط اقتصادی دولت باید به فضای فرهنگی و اجتماعی احترام بگذارد بس کنید تا فشار اضافی به جوانان وارد نشود وگرنه اعتراض می کنند و این کار نیاز به توافق و ماشه دارد که این موضوع هم اتفاق افتاده است، پس الان هم اگر اینها به خواسته ها پاسخ داده نمی شود، وضعیت حتی بدتر خواهد شد.

وی گفت: این موضوع ریسک فعالیت های اقتصادی در کیشور را افزایش می دهد و باعث کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کیشور می شود و به نوعی باعث فرار سرمایه ها می شود، اما در این زمینه باید دید مسئولان صدای خود را خواهند داد یا خیر. این اعتراض به نسل جوان است.”

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما