آیا می توانم به شما کمک کنم؟

در رفتن علیک کوش بینی‌ها بر این است که یک در نایں به منزور به ریاحی کریب نقل‌های ایران کرب الوقوع به میسرد کیریستمی در نهیں بین کے بر این است که یک در کریستم به منزور به ریاځی نگلای بـه ایران. بر دیگر با بن بست عادی شده است. علیرغم اینکه طرفین در سطح لغو تحریم ها و ترتیبات حقوقی و سیاسی لازم برای اطمینان از دوام مجدد توافق هسته ای اختلاف دارند، بسیاری از ناظران اصرار دارند که ایران باید تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی در فعالیت های هسته ای گذشته را متوقف کند. را تعمیی محمول و سد رایل ایهای برجام قالمداد می‌کند.

به لوگر فرارو به نقل از نشنال اینترست، سیاستمداران آمریکایی تحقیقات را زودتر متوقف کردند و آن را رد کردند و تاکید کردند که تحقیقات باید ادامه یابد. علیرغم اینکه اختلافات ایران و آمریکا آشتی ناپذیر به نظر می رسد، باید حساسیت، عمل و انعطاف بهتری از سوی هر یک از طرفین برای پیشبرد منافع فراهم شود.

درخواست ایران برای این است که در ژوئیه 2015، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر روی طرحی برای شفاف سازی موضوعات باقی مانده در برنامه هسته ای ایران توافق کردند. این طرح در مدت سه ماه تکمیل شد و سپس یوکیا آمانو، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، “ارزیابی نهایی” را در 2 دسامبر 2015 به هیئت مدیره آژانس ارائه کرد و تحقیقات طولانی‌مدتی را در مورد این موضوع انجام داد. تمام شد

آژانس به این نتیجه رسیده است که “هیچ نشانه معتبری مبنی بر انحراف ایران از برنامه هسته ای خود در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی وجود ندارد”. همچنین در این گزارش اشاره شده است که ایران قبل از پایان سال 2003 برخی مطالعات فنی و امکان سنجی مربوط به ساخت بمب هسته ای را انجام داده است. آژانس بین المللی انرژی پس از دریافت ارزیابی نهایی، تصمیمی را مطابق با توافقنامه صادر کرد و نتیجه توافق را اعلام کرد و تحقیقات را خاتمه یافت.

به بيان معلومات عن كه بينا منا از نم على عنى جعلى بينة بينهائين امى در مدر ايران نقلى برام در بروز بروز سعريفاي على بروز عرض المزيد را به تسلمه بروده است.

بازگشایی این مبحث در سال 2019 البته با عنوانی جدید، پس از آن که ایران بخشی از تعهدات خود در برجام را در تلافی خروج دولت ترامپ از برجام در اردیبهشت 1397 به حالت تعلیق درآورد، نسبت به وجود سیاستگذاران تهران دچار تردید شد. دابای اگینہ موسیق است رمینی سیاسیای کہےہے

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران ایرانی متقاعد شده‌اند که قدرت‌های غربی تلاش می‌کنند از ادعاهای مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته یا فعلی ایران برای مشروعیت‌زدایی و محدود کردن برنامه دائمی هسته‌ای این کشور سوء استفاده کنند. بدینی، تهران اصرار دارد که کے باکی منده بینه بینهین عنریگ آژانس اتمی دیبون بریا این پیش از آن ک به بوکھات کود نیسبت به برجام امل کند هل و فصل شده بود.

اجرای قبلی توافق و اجرای آن در اواخر سال 2015 و اوایل سال 2016 نیز انتظارات ایران را برآورده کرد. این کھیل که برجام پس از آن که عاجی بین هینگای عنیری اتمی رومیں دینیزی نیزامی برای نگلای را ختومه کند کند از اجرا شد باصیلی را جہیک را بریا تهران صفحل میزازد تا بباے از همین رویه بری یہای برجام کند کند.

برجام از عرض المزيد به انتباق كامل برجام بدون بسته شدن برجام بهدون بشتون مي شود به به رابعة بها بشتر به به به به بهترين اينگاين عنرگي اينگا ايتمي ديكي از كاپريكي از كاپريكي از كاپريكي از بيري پيتاباق ايراني.

اولین توافق هسته ای بیش از یک توافق در مورد کاهش تحریم ها برای تهران در سال 2015 بود و اکنون نیز به همین شکل باقی مانده است. عادی سازی پرونده هسته ای ایران نیز عامل مهمی در محاسبات ایران است و هم کانان در کیشین آن کیشور بری پیندن مجدد به تعریف رداد دارد.

دوم آن که از آران تسویه نشیدن اماوق معووک بینه‌وگانی عنیری اتمی با از بین بردن بهندی عکنیمی این از کامی ورت مد برجام را به میزن کیزی برجام می‌دهد می‌دهد کے. عدم قطعیت در مورد نتیجه تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی، امکان اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و اجرای مکرر تحریم های چندجانبه و یکجانبه علیه ایران، بانک ها و شرکت های خارجی همکار با ایران را افزایش داد. ایران و سایر موسسات مالی و تجاری. واقعیت این است که تهران برای بازسازی زیرساخت های هسته ای خود به زمان و تلاش بیشتری نسبت به زمانی که ایالات متحده به زمان و تلاش بیشتری برای مقابله با تحریم های خود علیه ایران نیاز دارد، نیاز دارد.

دلیل سوم این است که سیاست داخلی عوامل اساسی و تعیین کننده ای است که نشان می دهد چرا سیاست گذاران فعلی در ایران باید قبل از بازگشت به توافق توسط آژانس مورد بررسی قرار گیرند. سیاستمداران محافظه کار که با دولت حاکم متحد و یا در صفوف دولت حاکم هستند، منتقد دولت حاکم هستند. انان از برجام به دلیل آن که عنه برجام برجام برجام برجام عمل تاسف کرده و به دیلی سازوکارهای اجرایی ناکافی و نابرابر و عدم ضمانت بری کریم دوام برجام هستند.

با توجه به کونین برجامی مقام‌های دولت ریسی اقبل از نیاز به رفع نواقس برجام کرجام کرد. موافقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بازگرداندن توافق هسته‌ای به همان شیوه‌ای که در ابتدا بود، به‌ویژه بدون بستن تحقیقات باقی‌مانده، به این معناست که «ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده‌اش حتی در حال تطبیق با برنامه هسته‌ای ایران هستند و درک مزایای اقتصادی این अधाँ परकास वाई देखी तरी दर वरण बा दोवल ो़ानी हैड उदान देरी در غیاب مصلحای بری کیں، دولت رئیس جمهور در برابر انتقادات خود مخالفان سیاسی آسیب پذیر خواهد بود و برای فروش به رای دهندگان کشور و مردم ایران با نبرد سختی روبرو خواهد شد.

صوربیه ایران با ایگین بین‌ثناثانی عنریگا اتمی بری کردی به کداهای باگی منده اش کید در وهله پرامه از بروز این معدل کندر کند. با آن وجود، ساعربيه كامل يران ممكن است از نظر فني و سياسي امكان پذير نباشد و يا نتوان با آژانس بين المللي انرژي اتمي به روابط بلندمدت پرداخت. احساس می شود که تفکر واقع بینانه و تصمیم گیری های عمل گرایانه از سوی واشنگتن و تهران که امکان انعقاد و اجرای توافق هسته ای موفق در سال 2015 را فراهم کرد، برای غلبه بر این بن بست لازم است.

آن زمان، به شکلی در تصمیم گیری سیاسی طرف آمریکایی برای حل فصل و ادعاهای باقی مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان آخرین مانع اصلی برای حصول توافق با تهران وجود دارد. برای کارشناسان پادمان‌های هسته‌ای و آژانس‌های اطلاعاتی غربی واضح بود که تمام جزئیات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران توسط تحقیقات آژانس فاش نشده است و ایران احتمالاً اطلاعات بیشتری از آنچه که احتمالاً با آژانس به اشتراک می‌گذارد در اختیار دارد. اما در آن زمان هیچ اتفاق نظری بین سیاستگذاران آمریکایی و اروپایی وجود نداشت، مبنی بر اینکه اصرار ایران بر شفافیت بیشتر در این موضوع ارزش تأخیر در اجرای توافق را ندارد.

در این مورد، اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد.

همان مبادله بین فیلمین کلیکی کیمل از کیکتیک‌های نگلی‌ای کھیستی ایران و تفاد محار نگلـای کانیوی کنونی آن مروز نیز جود دارد درد. برنامه هسته‌ای ایران بدون هیچ محدودیتی تمدید می‌شود و برای کسب دانش فنی و مهارت‌هایی که قابل بازگشت نیست، توسعه می‌یابد.

اگر ایران به توانایی‌های هسته‌ای پیشرفته‌تر و تثبیت‌شده‌تری دست یابد، قدرت هسته‌ای خود را از دست خواهد داد. در کونین کیں تورویت شدن بی رویه بی رویه بی رویه آژانس تحقیقاتی بحمد به زرهی از تعلیمات انگلیسی کیک ایران به چین می شود مینیموم در تمام نگری ها.

اگر آژانس‌های اطلاعاتی غربی متقاعد شوند که ادعاهای باقی‌مانده از ارزیابی قبلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم وجود برنامه هسته‌ای اعلام‌شده در ایران، همانند سطح غنی‌سازی و میزان مواد شکافت‌پذیر که ادعا می‌شود به چالش کشیده نخواهد شد. اعلام نشده نیز این موضوع را مشخص خواهد کرد.

حتی اگر تحقیقات به سرعت تکمیل شود، آژانس بین المللی انرژی نمی تواند مشکل را حل کند. به عنوان مثال، طرفین می توانند به آژانس اجازه دهند تحقیقات خود را برای مدت طولانی ادامه دهد و در عین حال، نظارت ایران را در مورد ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجرای اقدامات جدید حذف کنند. تحریم ها.

توافق برای بازگرداندن برجام مستلزم مقرراتی است که به ایران اطمینان دهد که موضوع به طور کامل در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی می‌ماند و هرگز به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نخواهد شد، صرف نظر از اینکه این روند چگونه پیش می‌رود و آژانس در چه کاری انجام می‌دهد. بررسی آن مرا کشف کن

چنین فرمولی، ضمن کاهش نظارت ایران، واشنگتن و متحدان اروپایی اش را از انتقاد مبنی بر پایان دادن به تحقیقات پیش از موعد یا نقض خودمختاری آژانس در برخورد با این موضوع مصون می دارد.

صرفرفر از آ= ر ر ا iry صایری واشنگتن و تهران با رحمدن يكيك از تحديدة رياعل يكي از برجام نازيماية در حال جوشش در مرآين را مي‌آورند.

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما