مجرای براده‌های اهن در بسته زافران که بود؟

اخیراً ویدیویی منتشر شده است که نشانی از داخل کیسه زعفران نشان می دهد و برای سنگین تر بودن آن ریش های آهنی انداخته اند. یکی از اعضای هیئت مدیره شورای ملی سفران گفته می شود برای افزایش وزن کیسه های زعفران در معتبرترین برندها باید از آهن براد استفاده کرد.

علی حسینی در کاک با آسنا کرد، کرد: تفلک در زفران که با برده اهن نیست بلک آز شود از سنگ، رگرک شده، کاک و… نیز شود. به عبارت دیگر، هر چیزی که غیر زعفرانی باشد، تقلب محسوب می شود.

وی ادامه داد: ویدئویی که اخیرا پخش شد اقدامی حساب شده برای از بین بردن آبروی یک برند زعفران است و افرادی که این فیلم ها را می سازند قصد تخریب برند زعفران را دارند و به نوعی دشمن کشاورزان هستند. زیرا کشاورزانی که این کار را به زحمت می اندازند نیز زیر سوال هستند.” мирод

یکی از اعضای هیات مدیره شورای ملی زعفران افزود: 10 سال است که می گوییم با داشتن گواهی زعفران از تقلب در این بخش جلوگیری می شود زیرا زعفران از محل تولید در میدان قابل ردیابی است و دولت هم با این میزان زعفران به طور دقیق متوجه می شود که چه مقدار زعفران در کشور وجود دارد اما متأسفانه تنها در این زمینه نامه و شعار شنیده شد و اقدامی انجام نشد.

حسینی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که در زمینه تولید زعفران در دنیا تنها نیستیم و نوجوانان زیادی با ما رقابت می کنند و در این زمینه باید برنامه ریزی شده و دقیق تری عمل کنیم.

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین مشاور کنکورGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channel
تماس با ما