مجتبي جباري، وقتي استارة هنوز يك خبر كوتاه بود!

کد خبر : 1861616 |
07 دي 1401 ساعت 11:51 |
23.3 هزار بازدید |

9
نقطه نظر

برگ از تاریخ:

مجتبی جباری یکی از بهترین بازیکنان استقلال در دو دهه اخیر است که در سال گذشته به بازوبند کاپیتانی استقلال رسید.

مجتبي جباري، وقتي استارة هنوز يك خبر كوتاه بود!

به ربطان “سرحت سه”، ابی های کتفتین در آن سالها از نوبود یک حفبک بازی ساز خیلی نالیده اند اند، دانران آن تیم که به هوزر مجتبی جباری یک از کے کے حفبک میکرهای ایران هیکا از کہ حفبک تیم باد از جدا شدن. و به طائرة درونسی که در میانه میدان اگایی می کرد راضی نوبودند.

مجتبی جباری که سه بار رباط صلیبی و دو بار مینیسک شکسته بود، تمام سال برای استقلال بازی کرد و در رده های جوانان، امید و بزرگسالان به بازوبند کاپیتانی این تیم رسید تا اینکه در سن 16 سالگی و در سن 16 سالگی به جمع جوانان استقلال پیوست. اهن اختيه غلزني به استقلاد در رده جوانان را هم دارد.

یک نکته جالب در رابطه با شماره هشت آبی های دوستانه گلزن و در رده بزرگسالان نیز در این تیم است بزرگسالان مستقل و تیم آنها مسلح می شود.

در بریده نشریه آن سالها بریده بر کلزنی جباری در تیم راه آهن و سکت سه بر سفر استقلاد براب آن تیم از دبل جواد کازمیان در تیم بانک ملی و در بارب پاس نیز اشتریا شده است. دو استارا که راه خود را از هم جدا کرد و یکی به استیکل رفت و راه راه پرسپولیس شد.

1785625

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما