تیم ملی والیبال را از مسابقات قهرمانی جهان حذف کرد

تیم ملی ایران از ساعت 23:30 روز سه شنبه 24 شهریور در مرحله یک هشتم و پایانی رقابت های قهرمانی جهان 2022 به مصاف برزیل رفت.

تیم ملی والیبال ایران در آیین دیدار با سنتاه میلاد عبادیفور، محمدجواد مانوی‌نژاد، امین اسمعیل‌نگاد، محمدتاهر وادی، امیرحسین توخته، علی‌اسغر مجرد، و محمدرضا حزرت‌ور (Librou) برازی برزیل به میدان امد.

بهروز عتایی، سرمربی تیم ملی ایران در آن دیدار محمول پیرید داد از جواد مانوی‌نژاد در کنار میلاد عبدی‌پور کند. رنان دالزوتو سرمربی برزیل و همچنین ریکاردو لوکارلی فرصت این کار را نداشتند. O braй programmы basi hom эz brono raznэdh, пасур в капатин тимш никридный и высокой в ​​флавио гальберто را بخ زمین. تیم ایران در ست پرمه در هملا بود ناتوان بود و از توبهای برکی‌کرد نیمی‌کرد. دفع روی تور هم بری کنتری کریں برزیلی کافی نبود. در اوستی ست، سابر كازمی جای امین اسمعیل‌نژاد را گرپت ولی شولد آن ست 25 بر 17 برای زردبوشان برزیلی بود. تیم ایران با 5 امتیاز اول شد و تیم برزیل با 15 امتیاز.

مبارزات موثر و موفق برزیل در نیمه دوم ادامه یافت و در وقت استراحت حریف امتیاز 20 از 16 را درخواست کرد و از شاگردانش خواست که به توپ های ساده و راحت دست نزنند و بد بازی کردند. صابر کاظمی و جواد کریمی هم وارد بازی شدند اما تیم ایران نتوانست اختلاف را جبران کند. Atayi برای برای کےفه، هتی از دیگی کلنج بری سکه ای کلینہ ایزی کلینہ کے کرد تا آران در تمتیاز 21 بر 22 به یکدمی برزیلی ریستی به یک کدمی برزیلی. برزیلی اما 25 بر 22 در ست دوم هم برند شد.

تیم ایران در ست سوم از امیرحسین اسفندیار، صابر کاظمی و جواد کریمی استفاده کرد و در ابتدای بازی بالای زمین قرار گرفت اما در ادامه بازی، مبارزات برزیل تعیین کننده بود. بلندگوهای تیم ملی در فینال 5 دوره اخیر مسابقات جهانی حضور نداشتند. تخدیم عتایی در ست سوم، جدی کیتن هر توپو و تاله بری هر تمتیاز بود. تیم ایران در آن ست 25 بر 23 مغلوب برزیلی شد تا رحیف، رحت تر آز کے کے دشت شد و راہ کے کے فیلم شد.

تیم مللی والبلیبال برزیل در تاحت یک کاحم هنامتل هامناء جهام به مصافه امرجانتین میرود.

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما