(تصاویر) کلاه های ایکی کے در تیلک در امتانی دانهاش

كلاحهاي قلافهاي كه ميخواستند.

بر اساس گزارش‌ها، از دانش‌آموزان خواسته شد تا پوشش‌هایی ایجاد کنند تا از نگاه کردن به برگه‌های امتحانی یکدیگر جلوگیری کنند تا از دیدن پاسخ سؤالات جلوگیری کنند.

دانش آموزان با طرح روسری ساخته شده از مقوا، جعبه تخم مرغ و مقداری مواد بازیافتی در آزمون حضور داشتند.

این استاد دانشگاه در گفتگو با بی بی سی گفت که آنها این سرگرمی را در کلاس های خود برای اطمینان از یکپارچگی پیدا کرده اند.

مری جوی ماندان اورتیز، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک در دانشگاه بیکول، گفت:

ماندان اورتیز گفت که و از کودین کاوست که یک کلاه ساد از کاگـب بصفوند. О брай эн рош пачи را نامль зед کخ بخ گور هوروشا سالها پیش در تایلاй сход шедше ст.

در امتحانات بین دانش آموزان این اتفاق افتاد و به گفته دانش آموزان امسال دانش آموزان آنها بهتر عمل کردند، زیرا شرایط امتحان سخت بود.

و او افزود که بسیاری از آنها به سرعت در امتحان خود مردود شدند و امسال هیچکس مردود نشد.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما