(تصاویر) سمرقند; سرامین باستانی با بناهای باشکوه

سمرقند، دومین شهر بزرگ ازبکستان، با ۲۷۵۰ سال سابقه و ۱۰۰ سال ساخت، زمان آینده. این شهر که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، میزبان بسیاری از آثار مهم اسلامی است.

بر اساس گزارش‌ها، سمرقند که پایتخت حکومت‌های مهم به‌ویژه تیموریان بوده و به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم به یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری آن دوره تبدیل شده است، امروزه نیز با بناهای بزرگ خود مورد توجه قرار گرفته است.

מراق נ נ רامبر ניז מ מ דר דר נ נ ס מדר ، מצרקר למ מ סמרקנד דר כנ מ דרטן דרטן ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד پیدا داشت

میدان رجیستان کاخ برای رایگان گورون бистем бех тых ик этр хороший преставление шедше ста، با مادرسы сед‌ها سالёх ход очень نامда шахр.

گور امیر جایی که آرامگاه امیر تیمور بنیانگذار امپراتوری تیموری آثار هنری متعددی از جمله رصدخانه البیغ، مسجد بی بی خانم و مسجد خضر دارد.

در گور امیر، قبرهای امیر تیمور و برکی از عدد گوردی و بریشان و عود دارد.

مسجد بچه خانم که به دستور امیر تیمور و زیر نظر همسرش بچه خانم در زمان جنگ ساخته شد به نام او نامگذاری شده و همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.

از سوی دیگر، خدیر مسجد یکی از ولین مساجدی است که در اسیای مرکیزی شهید شده است.

در شهر سمرقند بناهای صد ساله که بسیاری از آنها به عنوان آثار تاریخی حفاظت شده اند، علاقه مندان به تاریخ را به سفر در زمان می کشاند.

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.

تماس با ما