(تصاویر) افتتاح تعلیمی زاکانی; درهای بسته بارکین امیرکبیر!

اقتصاد نیوز نوشت: شنبه 30 مهرماه بود که شهردار تهران در نهمین شنبه امین و افتیکر براکی براکی براکی امیر کبیر را بھیر را بهرید کرد. پارکینگی که گفته می شود اولین پارکینگ کلاس هوشمند با پارکینگ 100% زیرزمینی است که دارای تاییدیه علامت آتش نشانی است.

سید مجتبی شفیعی مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مراسم بهره برداری از پارکینگ کلاسی در جمع اصحاب رسانه گفت: ایجاد پارکینگ طبقاتی و حاشیه ای در جریان ترافیک مهم ترین تاثیراتی است که می گذارد. آزادسازی ظرفیت ترافیک و استفاده از وسایل نقلیه اطراف به جای مردم برای پارک. به خصوص اینکه این پارکینگ در مجاورت طرح ترافیک قرار دارد و افرادی که قصد ورود به پارکینگ را دارند به راحتی می توانند از این پارکینگ استفاده کنند.

(تصاویر) افتتاح تعلیمی زاکانی;  درهای بسته بارکین امیرکبیر!

عليرضا زاكاني هم در عرض المزيد بهدري از آن براكين بود كه مـباهاه نهدت براكين سازي در شهر تهران بود كه كند كند كند كافزاهاي شهري از وهود كودرهاي مي شوند. Одербара баганги такабаки Амир Кабир хом году бод: بهره برداری از این پارکینگ 13 سال پیش آغاز شد و با پیشرفتی کمتر از 70 درصد تحویل شد. تی 8 ماه کار جدی 30 درصد باگیمانده نیز به کریں ریست تا امروز شاید در آن تنک پر نیاز شهر باشد. این پارکینگ حدود 20000 متر مربع وسعت دارد و اولین پارکینگ آنقدر هوشمند است که تابلوی آتش نشانی داشته باشد. حتی پارکینگ های خصوصی نیز دارای قابلیت چونین هستند. به توری که هر بکشی از آن داکر دیکشد شود زویز را به سورت سد در سد محار کرد و از سرایت آن به دیگران بکش.

شهردار تهران یاداور شد: 550 جای فازی دارد و والین براکین زیر سرینی است که روی آن یک کے کے ہے ہے ہے ہے

(تصاویر) افتتاح تعلیمی زاکانی;  درهای بسته بارکین امیرکبیر!

8 آبان; بارگونگ تقابتی امیر کبیر

8 روز ازمراسم بهرا بهری بارکاکی امیر کبیر کندنفر از احلی مهله شكوفه زیته از دور امیدانگاه کوگفه اجری إلی برقامین جدید را می‌جیرم می‌گویند آن سمیت بکش بکش کابیر کابیر است، اما هنوز برکی‌ها هم بهرینی ندیند، کدم جلوتر مردی در خلوتی برکی کابیر در حال حاضر شرکت است. آیا به دنبال پارکینگ هستید؟ میگم ولی هفته پیش پارکینگ باز نشد. מיגויד אז המאנו רוז דריהי בארקים בשטה אסט יקי דו מה דיגר קאר דד. امر كبير است كه كنارش بروكي بروگي روی زمین پر از بازی نشان می دهد از این که کی می شود.

تا به برازیم برسیم از کند عابر دیگر سه براکین را میگیریم. يكي از احالي ميجويد اغر براقين شده بود كه هنو نزر براكين در بركي كيابان نوبود.

(تصاویر) افتتاح تعلیمی زاکانی;  درهای بسته بارکین امیرکبیر!

ایر کابیر است ساکنین کاندیدای پارکینگ هستند.

يكي از احالي ميغويد هنوز كراجران در باركينگ بركستند به نازر نمي‌آيد به زودي اين براكنگ بهريشد شود. می گویم اما هفته قبل از مراسم، مراسم را نگرفتند و جمعیت نگرفتند. অন্তা কাধা ফাজ্র বের্র বেরিক্র্ন

(تصاویر) افتتاح تعلیمی زاکانی;  درهای بسته بارکین امیرکبیر!

به در الی که می‌رسیم کارکنی می‌کنند אטחקק חדשיני הונע ראנג נדעה ו מהל שוב ו שובע את קראגראני אסט. از مردی کے کے در کے کے سیتہ می‌سم میگومینہ کے کے برگوگی میگوید تا 3 ماه دیر برکھین بہ بهیریہ نیمی‌رسد मी‌वीम मेगर है पेष पिशे भेरी भेरी निष्दी मीगीवी हैंज कली कार मंदा परिजे है में शुर्क शुद शूद अमा है है है करी कार्हा में शुद शुद्ध अज यक मह द तमा निमी‌शोद है। می گویم روز ول که تقابت برق داشت که جواب می دهد همان روز از تقوام ول به تقابت دیگر برک دیدن و بعدش هم جومید کردان. हाला चान्द माह दिगर अध्या मी‌शोद अेजत

(تصاویر) افتتاح تعلیمی زاکانی;  درهای بسته بارکین امیرکبیر!

احالی محل برکی از بهرا بھیری این پرکتی کے کے کے کے کے کے کے کے کہ کسانی که از استثمار آگاه هستند همین کار را می کنند. اما چرا شهردار تهران چند هفته برای اجرای کامل این پروژه در زندگی واقعی صبر نکرد؟

شورای شهر تهران که در اولین روز هفته بعد از 10 هفته نسبت به امید و افتخار حساسیت نشان داد، بر این پروژه ها نظارت دارد؟

ناصر امانی، یکی از اعضای شورای شهر تهران در رابطه با اکو ایران می گوید: تا جایی که اطلاع دارم برخی از کمیسیون ها در این حوزه فعال شده اند و کارشناسان آن در حال حاضر در حال بازدید از این پروژه ها هستند. و همل و نکل و سلامت و بیمیری و شهرسازی است. انجام شد از برئة وسیدتر کند و در شورای روگر آن پرکتی‌های بهیری شده یا کلنگ زنی شده است.

(تصاویر) افتتاح تعلیمی زاکانی;  درهای بسته بارکین امیرکبیر!

حال باید منتظر ماند و دید شهروندان تهرانی چه زمانی می توانند خودروهای خود را در پارکینگ باز شده در زاکانی پارک کنند؟ منظور از شواهد چیست؟

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما