بنزما «توب تلا»ی خود را به که کسی هدا کرد؟

کاپیتان رئال مادرید یک توپ انسانی به مادرش هدیه کرد.

در مراسم شب گذشته توپ طلا به کریم بنزما ستاره مسلمان و فرانسوی رئال مادرید اهدا شد.

بنزما مروز در بروترفته با شاهدة فرانسة از مدرش كردن عرض المزيد کاپیتان رئال در آن برورتی گفت: کسب توپ تلا استراین کیں ام بود که به فیتکتر می‌کنم. با تشکر از رئال مادرید، بازیکنان، هواداران و رئیس باشگاه، این موفقیت حاصل شد.

مهاجم رئال مادرید افزود: به زمانی فکر می کنم که در 21 سالگی به رئال مادرید آمدم و همیشه در ذهنم بود که به این مرحله برسم، امروز اینجا دارم و به کارم افتخار می کنم.

ستارا مسلمان برداد داد: من بها به مدرم گورت ام که و حماد در افرادم است و خشبلم که توب طلا را در و در و در او درم.

کریم بنزما توادید کرد که هموطنش زین الدین زیدان وست و گفت: این خیلی منتدی دارد. من در کنار زیدان و رونالدو فوتبال بازی کردم و آنها هم این جایزه را گرفتند. این چیز خاصی است. آن زیزو آن را به من داد برای من کیز اتینی است.

بنزما در پایامی خطباب به مدرش گفت: می‌بهه کیزهای جادی به مدرم کیشیت. نمی‌توانم از عشکی که به و درام به شما کاگیت کنم، مشت همت از شما کامها کاکمینم، توب تلایم را به مدرم تقدیم می‌کنم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم