بنزما «توب تلا»ی خود را به که کسی هدا کرد؟

کاپیتان رئال مادرید یک توپ انسانی به مادرش هدیه کرد.

در مراسم شب گذشته توپ طلا به کریم بنزما ستاره مسلمان و فرانسوی رئال مادرید اهدا شد.

بنزما مروز در بروترفته با شاهدة فرانسة از مدرش كردن عرض المزيد کاپیتان رئال در آن برورتی گفت: کسب توپ تلا استراین کیں ام بود که به فیتکتر می‌کنم. با تشکر از رئال مادرید، بازیکنان، هواداران و رئیس باشگاه، این موفقیت حاصل شد.

مهاجم رئال مادرید افزود: به زمانی فکر می کنم که در 21 سالگی به رئال مادرید آمدم و همیشه در ذهنم بود که به این مرحله برسم، امروز اینجا دارم و به کارم افتخار می کنم.

ستارا مسلمان برداد داد: من بها به مدرم گورت ام که و حماد در افرادم است و خشبلم که توب طلا را در و در و در او درم.

کریم بنزما توادید کرد که هموطنش زین الدین زیدان وست و گفت: این خیلی منتدی دارد. من در کنار زیدان و رونالدو فوتبال بازی کردم و آنها هم این جایزه را گرفتند. این چیز خاصی است. آن زیزو آن را به من داد برای من کیز اتینی است.

بنزما در پایامی خطباب به مدرش گفت: می‌بهه کیزهای جادی به مدرم کیشیت. نمی‌توانم از عشکی که به و درام به شما کاگیت کنم، مشت همت از شما کامها کاکمینم، توب تلایم را به مدرم تقدیم می‌کنم.

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialdigital currency channelدانشگاه
تماس با ما