آشفتگی در استخدام مادی شوینده

در ابتدای فروردین ماه 45 درصد قیمت مواد مصوب دولت افزایش یافت اما مشاهدات خبرنگاران میدانی حاکی از افزایش قیمت بود، از ابتدای سال تولیدکنندگان 60 درصد قیمت محصولات را افزایش دادند. درصد به گفته یکی از فروشندگان خیابان قدیم، برخی از تولیدکنندگان صدا و سیما و حتی فروشندگان پس از ایجاد کمبود در بازار، تنها محصول مورد نظر را به برخی مغازه ها یا افراد خصوصی می فروشند.

کمبود عکس در بازار

به گزارش اقتصاد، یکی از دستفروشان می گوید: به عنوان مثال اگر 70 محصول به فروش برسد، تولیدکننده تنها 20 محصول را به بازار عرضه می کند و بقیه را به دلیل کمبود قیمت افزایش می دهد. O merdi miansal ба мо‌хай жогндми аст кех 7 sal dr эn habian kasbi mіknd.

خرمی کرمی کرمی ایزان کیز شوینده میگوید: دو هفته پیش مواد شوینده به طور متوسط ​​45 درصد گران شد، اما در زمینه بهداشتی واقعی کمبودی وجود نداشت. البته به کرمی آین تناه دائین کیں تویدید کرمی شوید بیشتر نوبود: «از سال هم زره زره 60% زیدند روی کینہ»

ين فيسلاس درة عرض المردم به غراني در اقلام ميگويد: «مردم چاره اي ندارند. מער מתואן אז מעלען החתים עבוד؟ אנ המ דר שמען קרונאייע گرانیها هم انقدر ادیدی شده کیککس از عیدی کیه نیمیں نیمیکند كي فيكرش را مي‌كرد كه روزي تقمير دانهاي 1200 تومان شود؟ خب همین مردومی که مادای شوینده میخرند خریدهای عدینه هم دردن، جای کیده دیر. بالاخره وقتی قیمت یک کالا 10 هزار تومان است، 10 درصد افزایش قیمت 11 هزار تومان است و نه در چشم. همی‌جوری راماد می‌دهند تا به کریز مردنزرشان برسند»

این فروشنده واقعا مشکل دارد، می گوید: وقتی یک نفر محصولی تولید می کند چرا در بازار کمبود دارد، چه انتظاری دارید؟ تودید کردید اغر توان تودید دیر پس همین کمت کم جنس ک به بازار می دهد از کجا می دهد؟ מיגויד קיני טמאושדה זיאד אסט، ב מוגוזים 45 درصد קרד קרד. اما یک نفر بدون اجازه 60 درصد افزایش قیمت نمی دهد.»

فروشنده دیگری در همان خیابان نامه هایش را تأیید می کند: بعد از یک فوته هما جنس را با قرآن بالتهر میفروشند. اما آیا کارخانه ای می تواند برنامه ریزی کافی نداشته باشد که خط تولید یک محصول یک هفته متوقف شود؟ از این کیں، بری کرید یک تولوگ را می کند ک کان تولود دیگر هم کنار آن بھرد. آن هم ترودوبی که همه دراین کاین هدلداند»

به کاسب محمدی بیکی از کسب هم به کامباز بازار دامن زدند: «کاسب می‌شناسم انبارش را تا شفف پر کرد که کی؟ يك روزي تعليق هزار تومان خيرة بفروشد אנ המ דר שמטון אלאנ מרדום. کود من برای کے کے کے کے کے برادزم را برزال را بردازم شد شمد یک منه را اکبدازم را ہے راہے بہدازم من شانس دارم که کامہ کے ہے است. خب آين رويه در هر سنفي عجود دارد و بايد به فكر همديگر بسدم اما بري بيگي‌ها محمن نيست»

به کومهدی محمدی و نیستب به سال کیک فروش تریں هدلد اما اموردش کیبتی نکیلی است: «مستوبر کستها است. ما مواد سلولزی و شوینده را که جزو تجهیزات بهداشتی است می فروشیم، الان که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده نسبت به سال قبل 30 درصد فروش افزایش پیدا کرده است اما قیمت ها آنقدر بالاست که این مقیاس اصلا جوابگو نیست. אגר פרוש מן משל פארסאל בוד שחטום מכילי ברטים מישד»

رانت در صورة

یکی دیگر از فروشندگان کیابان بستان محبی است و هم کیشتر از پنج سال در خیابان کاسبی می‌کند محبی به روی سورتش میگوید: «شرایط به کینهای است که اغر کود کاسبها کونون میکردان میکردان». هر کس هرکار دلش می‌کند، الان زموت نیوری است. מאשין פעשים השים ק דיעבע מן רא ביאורד، מיבים 20 درصد یا דיעבעיעים מדורד بعد از همان تولو را كاسبي مستل من به هم‌چراغ‌ها مي‌فروشند اینی تورید کرده درده اما کاسب خرد دارد. برخی از محصولاتی که در بازار موجود نیست یا در بازار موجود است در اختیار آشنایان قرار می گیرد. وقتی در بازاری مثل بازار مواد، رانت و باند را همه چیز تعیین می کند، مشکل دیگری در بازار باقی می ماند.

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که مواد رختشویی از ابتدای سال شسته شده و با کمبود، اجازه افزایش 60 درصدی قیمت داده نشد، این در حالی است که در روزهای گذشته تولیدکنندگان این اقلام مجاز به افزایش 45 درصدی قیمت بودند. .

آشفتگی در استخدام مادی شوینده

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما